projekt Vzdelávanie žiakov základných škôl pre podporu podnikateľských zručností s využitím LEGO Education a platformy First Lego League

Tomáš Hanulík 

Doba realizácie projektu: december 2023 až marec 2024

Cieľová skupina – žiaci základných škôl v počte 29, menný zoznam v prílohe monitorovacej správy

Cieľ vzdelávacieho projektu:  Cieľom bolo realizovať podnikateľské vzdelávanie v oblastí získania mäkkých zručností  pre deti a žiakov základných škôl (primárne 2. stupňa)  a  ich rovesníkov mimo bežného vyučovacieho procesu v škole a to prostredníctvom vytvorenia 2 žiackych vzdelávaco-herných skupín vedených podľa overenej metodiky  First Lego League.

Projekt bol financovaný za grantovej finančnej podpory Slovak Business agency. Aktivity boli realizované v úzkej spolupráci s Kreatívnym centrom FabLab Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ktorá poskytla bezodplatne technologické, odborné know how, vybavenie a priestory pre realizáciu.

Projekt bol realizovaný prostredníctvom 2 aktivít :

1.       Aktivita  - vytvorenie podmienok pre stretávanie sa v rámci  žiackych vzdelávaco-herných skupín fungujúcich podľa metodiky First Lego League a realizácia  zážitkového podnikateľského vzdelávania v oblasti mäkkých zručností.

2.       Aktivita - podnikateľský tréning prostredníctvom žiackych „cvičných firiem“ so zameraním na prototypovú tvorbu herných a konštrukčných plastových  dielikov cez 3D tlač kompatibilných so systémom Lego education.

 Prvá aktivita sa realizovala v dvoch fázach. Prvá prípravná fáza spočívala v navrhnutí, a následnej zákazkovej výrobe skladacej veľkoplošnej hernej  drevenej plochy, ktorá  slúžila na realizáciu žiackych herných a súťažných projektov z LEGO education stavebníc. LEGO stavebnice poskytlo Kreatívne centrum FabLab.

Následná fáza – samotná organizácia kreatívnych detských skupín First LEGO league sa spustila od 3.1.2024.

Ešte pred spustením samotného vzdelávanie prebehlo školenie tímových lektorov (2+1 náhradník). Boli vyškolení lektori Andreas Nosál, Filip Greguš, Adam Stratilí. Školenie sa zabezpečilo externe prostredníctvom zastrešujúcej organizácie platformy  First LEGO League FLL Slovakia n.o.

Následne prebiehala samotná organizácia kreatívnych detských skupín First LEGO league, ktorá bola v 2. turnusoch a bola prispôsobená tak, aby aktivita nekolidovala s ich školským vzdelávaním. 1. turnus prebiehal teda počas novoročných prázdni, a potom cez víkendy v soboty. 2. turnus prebiehal počas celých jarných školských  prázdnin.

Postupovalo sa podľa naplánovaného harmonogramu, ktorý bol predložený prostredníctvom zdieľanej tabuľky podľa pokynov NPC . Realizovaný harmonogram je uvedený v prílohe monitorovacej správy.

Druhá aktivita bola zameraná na podnikateľský tréning prostredníctvom žiackych „cvičných firiem“ so zameraním na prototypovú tvorbu herných a konštrukčných plastových  dielikov cez 3D tlač kompatibilných so systémom LEGO education.

 Aktivita sa realizovala v mesiaci marec 2024 a prostredníctvom „žiackych firiem“ simulovala podnikanie pre žiakov základných škôl v oblasti dizajnu, marketingu, tímovej komunikácie a spolupráce v rámci prorotypovej výroby plastových  dielikov kompatibilných so systémom LEGO education.

Využila sa dostupná technológia 3D skenovania a 3D tlače z plastových filamentov v Kreatívnom centre FabLab pre produkciu nových dielikov  (napr. kolieska, tvarovo špeciálne kocky , prevody , ozubené kolieska a pod). Spotrebný materiál pre 3D tlač (plastové filamenty rôznych farieb a pevností) bol zakúpený v rámci projektu. Keďže išlo o prototypovenie v štýle pokus/omyl na ktorom sa žiaci oboznamovali s technológiu, bola spotreba materiálu do 3D tlačiarni väčšia.

 Žiaci v rámci aktivity získavali kompetencie v mäkkých zručnostiach v rámci navrhovania a distribúcie produktov a služieb súvisiacich  dielikmi a komunikácie s ostatnými školskými tímami zapojenými do First Lego League na Slovensku. Na túto komunikáciu využili sociálne siete a FB a Ins. stránky jednotlivých súťažných tímov zapojených do First LEGO League.   

V rámci projektu išlo o malosériovú 3D tlač primárne zameranú na simuláciu procesu od úvodnej komunikácie cez kreovanie nápadu a dizajnu dielika, cez marketing až po samotnú „výrobu“. Ich myšlienka a návrh sa zhmotnia prostredníctvom 3D tlače do reálneho produktu.

Zapojení žiaci sa primárne venovali mäkkým zručnostiam pri spoločnom plánovaní, rozpoznávaní príležitostí, kreativite a komunikácií  s inými tímami zapojenými do First Lego league na Slovensku.

Podieľali sa na vytváraní multimediálnych formátov ako sú vlogy, fotosérie a krátke produktové videa ktoré budú umiestnené na projektovej webke ako aj na sociálnych sieťach. V rámci projektu sa zabezpečila služba digitálnej produkcie a postprodukcie, aby mali multimediálne podklady dostatočnú kvalitu.

Na webke bol umiestnený aj jednoduchý ponukový katalóg pre realizáciu „objednávok“ pre ostatné študentské  tímy First Lego League.  Vytvorené dieliky boli distribuované k ostatným súťažným tímom v SR.

Udržateľnosť  aktivít projektu bude zabezpečená pokračujúcou spoluprácou medzi IDEA space, s.r.o a Univerzitným Kreatívnym centrom FabLab a to v rámci kreatívnych LEGO detských skupín. Súťažná platforma First Lego League zabezpečuje pokračovanie časti aktivít projektu, pretože súťažné kolá sa vyhlasujú každý rok nanovo. Ide o pravidelne sa opakujúci súťažný koncept pre žiakov a študentov.

Podnikateľské vzdelávanie s použitím inovatívnych technológií pre žiakov a študentov patrí do hlavného portfólia činností Kreatívneho centra FabLab. Získané know how, vyškolení lektori a aj sieť kontaktov umožní efektívne pokračovanie aktivít aj po skončení financovania z projektu cez viaczdrojové financovanie, ktorého súčasťou budú aj príspevky rodičov a sponzorov.