Stručne o Projekte

Cieľom bolo realizovať podnikateľské vzdelávanie v oblastí získania mäkkých zručností pre deti a žiakov základných škôl (primárne 2. stupňa) a ich rovesníkov mimo bežného vyučovacieho procesu v škole a to prostredníctvom vytvorenia 2 žiackych vzdelávaco-herných skupín vedených podľa overenej metodiky First Lego League.

Aktivity boli financované prostredníctvom grantu Slovak Business agency a boli realizované v úzkej spolupráci s Kreatívnym centrom FabLab Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ktorá poskytla bezodplatne technologické, odborné know how, vybavenie a priestory pre realizáciu.

Na pilotnom vzdelávaní sa zúčastnili 29 žiakov v 2. turnusoch od januára do marca 2024.